Návštěvní řád
Museum Torture

Zákaz vstupu osobám mladším 18 let bez doprovodu dospělé osoby.

Vstup do prostor muzea není bezbariérový.

V muzeu se nachází ostré hrany, těžké předměty, špičaté nástroje a hrozí zde riziko poranění, ovšem návštěvník si je této skutečnosti vědom a vstupuje do muzea na vlastní nebezpečí. Za jakákoli zranění neručí provozovatel muzea.

V prostorách muzea hrozí pád zdiva.

Používání exponátů je zakázáno (exponáty jsou natřeny ochranným roztokem).

Přísný zákaz manipulovat s jakýmkoli vystaveným exponátem.

Za ztráty osobních věcí v prostorách muzea, nezodpovídá provozovatel.

Zákaz vstupu za vyznačená území (řetězy, lanem, páskou).

Zákaz focení bleskem!

Prostory muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a chráněny zabezpečovací agenturou.

Pro maximální zážitek z expozice, může návštěva zabrat až hodinu času.

Prohlídka je individuální, není řešena metodou s průvodcem.

Vstup se zvířaty možný pouze v přenosném boxu nebo tašce.
Každý návštěvník muzea je povinen se řídit těmito podmínkami pro vstup do prostor sklepení, souhlasí s těmito podmínkami a stvrzuje, že s nimi byl seznámen a chápe je v plném rozsahu. Za neuposlechnutí návštěvního řádu budou vyvozeny patřičné důsledky. Pro hrubé porušení bude návštěvník vykázán. Vstup do prostor muzea na vlastní nebezpečí. Tento návštěvní řád nabývá okamžité platnosti. Právo na změnu kdykoli vyhrazeno.

Copyright © 2017 historické výstavy - všechna práva vyhrazena
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků, fotografií či jiného obsahu je bez předcházejícího písemného souhlasu zakázáno.
Robert Pospíchal
tel.: +420 727 94 54 24
mail: info@historickevystavy.cz
Naši partneři:
Tipy na výlet:

Robert Pospíchal ml.
tel.: +420 702 194 933
mail: pospichalr@gmail.com
muzeum mucicich nastroju
muzeum mučicích nástrojů
..... "art speaks for one, for nations, for humanity".